Αξιολόγηση

Η αφετηρία προς μια ταχεία και άρτια ανάρρωση είναι η σωστή αξιολόγηση. Συλλέγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταλήξουμε στο αίτιο από το οποίο προκλήθηκε ο εκάστοτε τραυματισμός. Πολλές φορές το αίτιο δεν ταυτίζεται με την περιοχή στην οποία εκδηλώνεται ένα πρόβλημα. Η σφαιρική παρατήρηση και αξιολόγηση μας δίνει τα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε πλήρη αποκατάσταση

Τις περισσότερες φορές η αίσθηση του πόνου είναι το σύμπτωμα που μας εμποδίζει στο να ζούμε φυσιολογικά και μας υποδηλώνει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στη ζωή μας μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως.Ο δρόμος της αποκατάστασης χρειάζεται σωστές οδηγίες ώστε να φτάσουμε με επιτυχία στο τερματισμό