Διατροφολογία - Διαιτολογία

Στόχος της κάθε συνεδρίας με το διατροφολόγο είναι η τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς του κάθε ατόμου. Η διατροφική αξιολόγηση γίνεται με τη μέτρηση σύστασης σώματος όπου αξιολογούνται τα ποσοστά λίπους, μυϊκής μάζας και υγρών σε σχέση με το υπάρχον βάρος. Στη συνέχεια ο πτυχιούχος Διαιτολόγος – Διατροφολόγος αναλαμβάνει τη διατροφική εκπαίδευση του ατόμου χρησιμοποιώντας εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής, ψυχοεκπαιδευτικές ασκήσεις καθώς και άλλες μεθόδους τροποποίησης διατροφικής συμπεριφοράς. Σκοπός είναι η επίτευξη ενός υγιούς διατροφικού μοτίβου το οποίο θα είναι βιώσιμό σε βάθος χρόνου.