Πιλάτες

Το μάθημα Pilates απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης, ως μια άσκηση δυναμική και ασφαλής με άμεσα αποτελέσματα που ενεργοποιεί όλους τους μύες χωρίς να καταπονεί κανένα σημείο του σώματος. Στη μέθοδο Pilates, που συμμετέχει όχι μόνο το σώμα αλλά και η αντίληψη μας, μαθαίνουμε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στο κάθε μέλος του σώματος με τη σωστή χρήση της αναπνοής, την ενδυνάμωση των κοιλιακών, τη σταθεροποίηση του κορμού, την ευλυγισία των μυών και την κινητικότητα των αρθρώσεων σε όλο το εύρος κίνησής τους. Όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά , δίνουν στο σώμα μια ισορροπία τόσο σωματική όσο και ψυχική που κάνουν το Pilates ιδανική δραστηριότητα για τον καθένα.