Η ιστοσελίδα www.rebalanceathens.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») δίνει το δικαίωμα ακύρωσης οποιασδήποτε αγοράς έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου και ακολουθεί την παρακάτω προϋπόθεση:

Αιτήματα ακύρωσης έως και ημερολογιακών δεκατέσσερις (14) ημέρες από την επόμενη της αγοράς μέσω της Ιστοσελίδας και σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει η αγορασμένη υπηρεσία (για παράδειγμα online συνδρομή).

Κανένα αίτημα ακύρωσης δεν θα γίνει δεκτό σε περίπτωση που η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί χρονικά ή έχει επέλθει το χρονικό διάστημα των ημερολογιακών δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επόμενη της αγοράς.

Αιτήματα ακύρωσης γίνονται δεκτά μόνο μέσω αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected].

Αιτήματα ακύρωσης της κάθε συνεδρίας μπορούν να γίνονται μέσω του προσωπικού λογαριασμού του κάθε χρήστη έως και τέσσερις( 4) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίας.

Σημαντικό:

Η επιστροφή χρημάτων ακύρωσης αγοράς που έχει εγκριθεί από το διαχειριστή και συνάδει με τους όρους της Πολιτικής Ακύρωσης γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (επιστροφή μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικό έμβασμα).

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2109214442 ή μέσω email στο [email protected].